Åboländskt bildarkiv: Startsida


Rättigheter: Sökning

Denna databas har upprättats som en del av ett projekt som omfattar digitalisering av det åboländska bildarvet. Gamla fotografier i de åboländska museen har katalogiserats och även lagrats i digital form, för att på så vis bevara dem för framtiden även om originalen kanske blir förstörda.

Lycka till! Sänd ett email till oss om du vill veta mera!

Observera att bildarkivet är rättsligt skyddat av upphovsrättslagen. Brott mot denna lag är straffbart. Som användare av det digitala bildarkivet bör du komma ihåg denna enkla regel. All användningsrätt av bilden tillhör ägaren till bilden. Vill du använda bilden bör du fråga först. Sagalund har endast en digital kopia av bilden, orginalet finns hos ägaren. Är du intresserad av användningsrättigheter till bilden bör du därmed kontakta ägaren direkt.

Gå till startsidan Sök i databasen Visa alla bilder från databasen

Database Powered by Gossamer Threads Inc. Database Powered by Gossamer Threads Inc.